Configurare an școlar nou

Cum adaug o clasă nouă

Cum asociez un profesor la o materie

Cum import un tabel cu elevi și părinți?

Cum promovez elevii de la un an şcolar la altul?