Asociere diriginți la clase

Configurări necesare importului-cadre didactice

Cum blochezi catalogul Adservio?

Cum deblochezi catalogul Adservio?

Cum generez fișa școlară a elevului?

Cum generezi adeverințe pentru elevi?

Cum generezi diplome pentru elevi?

Cum se trece un elev alumni?

Cum setez teza pentru materii din secretariat?

Cum șterg/motivez un absent din Sincronizare?

Cum șterg un elev?

Cum trimit o sugestie echipei Adservio

Cum vizualizăm rapoartele financiare?

Cum vizualizez condica de prezența?

Cum vizualizez lista elevilor din școală?

How to add a alumni student

Importul elevilor utilizând baza de date din SIIIR

Roluri și permisiuni